Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520114 15 A00, A01, A02, B00

Mã ngành
7520114
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, B00