Thứ năm, 25/7/2024
Trường Quốc Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Phân tích dữ liệu kinh doanh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHQ05 23.6 A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24

Mã ngành
QHQ05
Điểm chuẩn
23.6
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24