Thứ ba, 21/9/2021
Khoa Quốc Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Phân tích dữ liệu kinh doanh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHQ05 25 A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24

Mã ngành
QHQ05
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24