Thứ bảy, 25/5/2024
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Ngôn ngữ Anh (Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201|10D01 27.46 D01

Mã ngành
7220201|10D01
Điểm chuẩn
27.46
Tổ hợp môn
D01