Thứ sáu, 2/6/2023
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Ngôn ngữ Anh (Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201|10D01 28.29 D01

Mã ngành
7220201|10D01
Điểm chuẩn
28.29
Tổ hợp môn
D01