Chủ nhật, 19/9/2021
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Ngôn ngữ Anh (Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201|10D01 27.09 D01

Nữ - D01

Mã ngành
7220201|10D01
Điểm chuẩn
27.09
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
Nữ - D01