Chủ nhật, 3/7/2022
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Ngôn ngữ Anh (Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201|10D01 29.44 D01

Mã ngành
7220201|10D01
Điểm chuẩn
29.44
Tổ hợp môn
D01