Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Tây Nguyên

Kinh tế nông nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620115 15 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7620115
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07