Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Kinh tế nông nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620115 26.2 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7620115
Điểm chuẩn
26.2
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01