Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Kinh tế nông nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620115 15 A00, B00, C02

Mã ngành
7620115
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, C02