Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Kinh tế nông nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620115 B02

Mã ngành
7620115
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
B02