Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Kinh Tế - Đại học Huế

Kinh tế nông nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620115 15 A00, A01, C15, D01

Mã ngành
7620115
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C15, D01