Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Kinh Tế - Đại học Huế

Kinh doanh nông nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620114 16 A00, A01, A16, D01

Mã ngành
7620114
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, A16, D01