Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Quản trị nhân lực

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340404 27.1 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340404
Điểm chuẩn
27.1
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07