Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Nội vụ Hà Nội

Quản trị nhân lực

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340404 26.35 C00

Mã ngành
7340404
Điểm chuẩn
26.35
Tổ hợp môn
C00