Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Nội vụ Hà Nội

Quản trị nhân lực

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340404 24 A00, A01, D01

Mã ngành
7340404
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, A01, D01