Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Hà Nội)

Quản trị nhân lực

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340404 22.4 A00, A01, D01

Mã ngành
7340404
Điểm chuẩn
22.4
Tổ hợp môn
A00, A01, D01