Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Quản trị nhân lực

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340404 25.65 A01, D01

Toán >=8.2 NV<=5

Mã ngành
7340404
Điểm chuẩn
25.65
Tổ hợp môn
A01, D01
Ghi chú
Toán >=8.2 NV<=5