Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở phía Nam)

Quản trị nhân lực

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340404 A00, A01, D01

A01

Mã ngành
7340404
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, A01, D01
Ghi chú
A01