Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh

Quản trị nhân lực

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340404 14.5 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7340404
Điểm chuẩn
14.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01