Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Kinh Tế - Đại học Huế

Quản trị nhân lực

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340404 18 A00, A01, C15, D01

Mã ngành
7340404
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C15, D01