Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Tây Nguyên

Kinh doanh thương mại

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340121 13 A00, A01, D01

Mã ngành
7340121
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A00, A01, D01