Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Tây Nguyên

Kinh doanh thương mại

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340121 15 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340121
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07