Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Tây Nguyên

Kinh doanh thương mại

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340121 18.15 A00

Mã ngành
7340121
Điểm chuẩn
18.15
Tổ hợp môn
A00