Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Kinh doanh thương mại

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340121 27.35 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340121
Điểm chuẩn
27.35
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07