Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội

Kinh doanh thương mại

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340121 15 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7340121
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01