Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Kinh doanh thương mại

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340121 26.25 A00, A01, D01, D90

TTNV >=7

Mã ngành
7340121
Điểm chuẩn
26.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90
Ghi chú
TTNV >=7