Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Kinh doanh thương mại

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340121 25 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340121
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90