Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Kinh tế TP HCM

Kinh doanh thương mại

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340121 26.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340121
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07