Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Kinh tế TP HCM

Kinh doanh thương mại

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340121 27 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340121
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07