Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Kinh Tế - Đại học Huế

Kinh doanh thương mại

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340121 16 A00, A01, C15, D01

Mã ngành
7340121
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C15, D01