Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Kinh tế quốc dân

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 28 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
28
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07