Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 26.1 A01, D01

Toán >=8.6 NV<=2

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
26.1
Tổ hợp môn
A01, D01
Ghi chú
Toán >=8.6 NV<=2