Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 25.24 A00, A01, D01

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
25.24
Tổ hợp môn
A00, A01, D01