Thứ sáu, 2/6/2023
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc)

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 26.1 A00, A01, D01

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
26.1
Tổ hợp môn
A00, A01, D01