Thứ ba, 25/6/2024
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc)

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 22.5 A00, A01, D01

TTNV<= 4

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01
Ghi chú
TTNV<= 4