Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 26.75 A00, A01, D01, D90

TTNV >=9

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
26.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90
Ghi chú
TTNV >=9