Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Kinh tế TP HCM

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 27.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
27.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07