Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Kinh tế TP HCM

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 17 A01, D01, D07

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A01, D01, D07