Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Văn Lang

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 19.5 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01