Chủ nhật, 19/9/2021
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Nam)

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 21.25 A00, A01, D01

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
21.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01