Thứ sáu, 1/7/2022
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Nam)

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 25.65 A00, A01, D01

TTNV <=6

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
25.65
Tổ hợp môn
A00, A01, D01
Ghi chú
TTNV <=6