Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Nam)

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 24.1 A00, A01, D01

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
24.1
Tổ hợp môn
A00, A01, D01