Thứ năm, 16/9/2021
Đại học Nam Cần Thơ

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 22 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01