Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại học Thái Nguyên

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 16 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01