Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại học Thái Nguyên

Marketing (dạy bằng tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115 15 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7340115
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01