Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Hạ Long

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810202 14 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7810202
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90