Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Hạ Long

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810202 15 A01, C00, D01, D15

Mã ngành
7810202
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, C00, D01, D15