Thứ sáu, 8/7/2022
Đại học Trà Vinh

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810202 15.25 C00, C04, D01, D15

Mã ngành
7810202
Điểm chuẩn
15.25
Tổ hợp môn
C00, C04, D01, D15