Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Dân Lập Duy Tân

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810202 15.5 A00

Mã ngành
7810202
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00