Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Nguyễn Tất Thành

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810202 15 C00, D01, D14, D15

Mã ngành
7810202
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D15