Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Hạ Long

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 16 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90