Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Hạ Long

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 15 A00, A01, D01, D10

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D10