Thứ bảy, 10/6/2023
Đại học Công Nghệ Đông Á

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 16.5 A00, A01, C00, C01, D01, D14, D15

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, C01, D01, D14, D15