Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Thành Đô

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 16.5 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01