Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Thành Đô

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 15 A01, C00, D01, D96

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, C00, D01, D96