Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Kinh tế quốc dân

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 27.35 A01, D01, D07

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
27.35
Tổ hợp môn
A01, D01, D07