Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 26.75 A01, D01, D09, D10

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
26.75
Tổ hợp môn
A01, D01, D09, D10