Thứ sáu, 22/9/2023
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 23.25 D01, D14, D15, D78

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
23.25
Tổ hợp môn
D01, D14, D15, D78