Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 30.75 C00, D14, D15, D78

TTNV ≤2

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
30.75
Tổ hợp môn
C00, D14, D15, D78
Ghi chú
TTNV ≤2