Thứ sáu, 8/7/2022
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 32.33 C00, D01, D15, D78

TTNV <=2

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
32.33
Tổ hợp môn
C00, D01, D15, D78
Ghi chú
TTNV <=2