Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 22.45 A01, D01, D14

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
22.45
Tổ hợp môn
A01, D01, D14