Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 23.8 A01, D01

Toán >=9.4 NV<=4

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
23.8
Tổ hợp môn
A01, D01
Ghi chú
Toán >=9.4 NV<=4