Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 15.5 A16, C15, D01, D15

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A16, C15, D01, D15