Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Trà Vinh

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 18 C00, C04, D01, D15

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
C00, C04, D01, D15