Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 24.75 A00, A01, D01, D90

TTNV >=5

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
24.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90
Ghi chú
TTNV >=5