Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 23.5 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90