Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Kinh tế TP HCM

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 25.4 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
25.4
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07