Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học Dân Lập Văn Lang

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 19 A00, A01, D01, D03

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D03