Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Văn Lang

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 19 A00, A01, D01, D03

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D03