Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Văn Hiến

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 23.5 A00, C00, C04, D01

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
A00, C00, C04, D01