Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Văn Hiến

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 18 A01, C04, D01

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A01, C04, D01