Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Công Nghệ Vạn Xuân

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 15.5 A00, A04, D01, D96

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A04, D01, D96