Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Công nghiệp Vinh

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 16 A00, C00, D01, D15

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, C00, D01, D15