Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Nam Cần Thơ

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 22.5 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01