Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Nam Cần Thơ

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 18 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01