Chủ nhật, 4/12/2022
Phân Hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Quản trị khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201 14 A00, C00, D01, D10

Mã ngành
7810201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, C00, D01, D10